Browse by Szakterületi besorolás

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 21.

Abafi Aigner Lajos A lepkészet története Magyarországon. Budapest : Franklin Társ. Ny. , 1898

Ambrózy Béla A méh (3. jav., bőv. kiadás). Budapest : Pátria Ny. , 1914

Ambrózy-Migazzi István Háború és madárvédelem : kérelem hölgyeinkhez. Malonya : s. n. , 1916

Chernel István Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre (1. könyv). A földmívelésügyi magyar kir. minister kiadványai . Budapest : Franklin Társ. Ny. , 1899

Chernel István Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre (2. könyv). A földmívelésügyi magyar kir. minister kiadványai . Budapest : Franklin Társ. Ny. , 1899

Csörgey Titus Útmutató a mesterséges fészekodvak alkalmazásához és egyéb madárvédelmi intézkedésekhez. A m. kir. Földmívelésügyi Ministerium kiadványa . Budapest : Hornyánszky Viktor Könyvny. , 1905

Daday Jenő A magyarországi tavak halainak természetes tápláléka : a magyarországi tavak mikroszkópi állatvilága. Budapest : Franklin Társ. Kvny. , 1897

Faluba Zoltán Gyakorlati méhészkönyv. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1959

Grand Miklós A méhészetről (6. bőv. kiadás). A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1900 ; 18. . Buziás : Ullmann Ferenc Ny. , 1900

Henry Edmond Atlas d'entomologie forestière (2., átd., bőv. kiadás). Páris ; Nancy : Berger - Levrault , 1903

Hermann Ottó Az északi madárhegyek tájáról. Természettudományi Könyvkiadó-Vállalat ; 50. . Budapest : Franklin Társ. Kvny. , 1893

Hermann Ottó A madárvonulás elemei Magyarországban 1891-ig = Die Elemente des Vogelzuges in Ungarn bis 1891. Második Nemzetközi Madártani Congressus. Budapest, 1891 = Zweiter internationaler ornithologischer Congress. Budapest, 1891 . Budapest : M. Kir. Tud.-Egyetemi Kvny. , 1895

Hollós László A szarvasgomba hazánkban és a külföldön : a növénytani szakosztálynak 1900. évi november hó 14-iki ülésén részben előterjesztette Mágócsy-Dietz Sándor : különlenyomat a Természettudományi Közlöny XXXIII. kötet 377. füzetéből. Budapest : Pesti Lloyd-társulat Könyvsajtója , 1901

Horváth Kornél Néma szenvedők : az állatvédelem érdekében. Budapest : Uránia Nyomda , 1906

Héjjas Endre Méhészeti kalauz : elméleti és gyakorlati méhészeti ismeretek rövid összefoglalása, kiegészítve a "Méh" a magyar méhészek lapjából vett közérdekű szemelvényekkel. Budapest : A Méh , 1941

Kukuljevič József Magyarország madárvédelmének története, fejlődése és jelenlegi állapota. Függelékül: Útmutatás a gyakorlati madárvédelemre. Budapest : Orsz. Állatvédő Egyesület , 1906

Lakatos Károly Magyarország orvmadárfaunája : nappali és éjjeli ragadozók : vadászati résszel. Budapest : Szeged : ifj. Nágel Ottó biz. : Engel Lajos , 1910

Landgraf János and Hankó Béla Tógazdasági tanácsadó pontyos tógazdaságok részére. [Köztelek gazdasági könyvtár], 7. . Budapest : Pátria , 1924

Sötér Kálmán A méh és világa : elméleti és gyakorlati bevezetés a méhek alapos ismerete és sikeres tenyésztésébe : a méhek iránt érdeklődő közönség számára : 1. kötet : Elméleti rész : 1. füzet (p. 1-500.). Kolozsvár : Erdélyrészi Méhész-Egylet , 1895

Sötér Kálmán A méh és világa : elméleti és gyakorlati bevezetés a méhek alapos ismerete és sikeres tenyésztésébe : a méhek iránt érdeklődő közönség számára : 1. kötet : Elméleti rész : 1. füzet (p. 501-1114.). Kolozsvár : Erdélyrészi Méhész-Egylet , 1895

Tomcsányi Gusztáv Állatbecsléstan : egyetemi előadások kézirata. , 1872 (Unpublished)

This list was generated on 2024. July 14. 01:15:00 CEST.