Browse by Szakterületi besorolás

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 22.

Földműv. Min. Szakokt. Főoszt., ed. Erdőbecsléstan az erdészeti technikum 3. oszt. számára. Budapest : Tankönyvkiadó , 1950

UNSPECIFIED, ed. A Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesülete jelentése 1941. évi működéséről. Budapest : Fővárosi Ny. , 1942

UNSPECIFIED, ed. Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége : jelentés az 1943. március 24-én tartott 24. évi rendes közgyűlésről : tagnévsor : lezárva 1943. június 15-én. Budapest : Mérnökök Nyomdája , 1943

Abonyi István and Benedek Attila and Bondor Antal and Fila József and Gál János and Herneczki István and Illyés Benjamin and Kassai Jenő and Kilián Sándor and Kocsmár Ferenc and Leskó János and Márkus László and Ott János and Pankotai Gábor and Sali Emil and Speer Norbert and Szabó József and Szabó Károly and Szász Tibor and Ulreich József and Zelnik István A fagazdasági vállalatok ökonómiai alapjai. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1976 ISBN 963 230 165 X

Abonyi István and Bondor Antal and Dessewffy Imre and Halász Aladár and Illyés Benjamin and Keresztesi Béla and Madas András and Márkus László and Rakonczay Zoltán and Sali Emil and Szabó Károly and Szász Tibor and Váradi Géza A fagazdaság ökonómiai alapjai. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1975

Bedő Albert Nyílt levél hazai fakereskedésünk érdekében : [különlenyomat az Erdészeti Lapok 1871. évi VIII. füzetéből]. Buda : s. n. , 1871

Beivinkler Károly Útmutatás az erdőérték kiszámítására gyakorlati példákkal : erdőbecslők és rendezők, erdő- és mezei-gazdák, bírák, különösen úrbéri bírák és általában mindazok számára, kik bajos számítási modor nélkül gyorsan helyes eredményhez jutni akarnak. Pest : Kilián György magyar egyetemi könyvárus , 1861

Benkovits Károly Állami ellátás alatt álló erdőbirtokok egyesített kezelése szövetkezeti alapon : különös tekintettel a jövedelemelosztás és az erdőrendezés szempontjaira : műszaki doktori értekezés. Sopron : Röttig-Romwalter Ny. , 1941

Dermendzsin József Erdők jövedelmének vizsgálata : erdőjövedelem becslési táblázatok. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1959

Erdődi Adolf Közgazdasági eszmetöredékek az erdészet köréből : fölolvastatott az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület kebelében az erdészeti törvényjavaslat tárgyában tartott bizotmányi ülésen. Pest : Érkövy, Galgóczy és Kocsi Nyomda , 1866

Fazekas Ferenc A keményfa és a keményfakereskedelem : a fakereskedelmi átképző tanfolyamon tartott előadások nyomán. Budapest : Magyar Fapiac Kiadóváll. , 1942

Fekete Lajos Erdészeti nyereségszámítástan. Selmeczbánya : Joerges Ágost özv. és fia Gyorssajtója , 1900

Fekete Lajos Erdőértékszámítástan : (2., teljesen átd., bőv. kiadás). Selmeczbánya : Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája , 1892

Fekete Lajos Erdőértékszámítástan : erdészek, erdőbirtokosok, erdőtisztek és általában az erdőüzlettel foglalkozók számára, erdészeti tanintézetekben való használatra : de egyszersmind az önámítás kiváló figyelembe vételével. Selmeczbánya : Szerző , 1874

Kaán Károly Faértékesítésünk és gazdasági érdekeink a hegyvidéken. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1904

Kaán Károly Külföldi erdőgazdaságok faértékesítő eljárásai. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1904

Krippel Móric Erdészeti kereskedelemtan. Sopron : Székely és Társa Kvny. , 1930

Mihálfy Ernő Az erdő és közgazdasági jelentősége : tanulmány a nemzetgazdaságtan köréből. Pécs : ifj. Madarász Endre Ny. , 1883

Nagy Gyula A Székelyföld közgazdasági szerepéről és hivatásáról hazánkban, különös tekintettel az erdészetre :. , 1884

Pálinkás András A fa közgazdasága. Budapest : Gyarmati Ferenc Kvny. Műhelye , 1939

Schwimmer Mihály Tűzifakereskedés Magyarországon, 1928-1938. Budapest : Forum Ny. , 1939

Véssei Ferenc Tüzifa árkérdése : 1939. év tavaszán. Budapest : Urbányi István Kvny. , 1939

This list was generated on 2024. July 13. 23:24:28 CEST.