Browse by Szakterületi besorolás

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 128.

Földművelésügyi Minisztérium. Kisérletügyi és Propaganda Igazgatósága, ed. Csemetekerti és erdősítési munkák, állományápolás alapfogalmai, gyakorlati faismeret, fafajok rövid ismertetése és használhatósága, fatermelés : erdészeti szakmunkás képző tanfolyam I. éves tananyaga. Erdészeti Szakmunkásképző tanfolyamok tankönyvei . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1954

UNSPECIFIED, ed. Csemetetermelési utasítás. Budapest : Országos Erdészeti Főigazgatóság , 1955

Sárvári János, ed. Diófából erdőt. Gazdakönyvtár . Budapest : Mezőgazda , 1996

UNSPECIFIED, ed. Erdészek szolgálati szabályzata. Budapest : Orsz. Erdészeti Főig. , 1959

Rumszauer János, ed. Erdészeti melioráció : vitaanyag. Budapest : OEE , 1980

UNSPECIFIED, ed. Erdészeti meliorációs konferencia előadásai. Budapest : OEE , 1980

Majer Antal, ed. Erdő- és termőhelytipológiai útmutató. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1962

Danszky István, ed. Erdőművelés : irányelvek, eljárások, technológiák : 1. kötet : Erdőfelújítás, erdőtelepítés, fásítás. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1973

Danszky István, ed. Erdőművelés : irányelvek, eljárások, technológiák : 2. kötet : Erdőnevelés-erdővédelem. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1973

Földműv. Min. Szakoktatási Főoszt., ed. Erdőműveléstan. Budapest : Tankönyvkiadó , 1950

Bakkay László, ed. Erdőnevelési utasítás. Budapest : Egyetemi Nyomda , 1956

Váradi Géza, ed. Fatermesztési műszaki irányelvek : I. kötet : Maggazdálkodás. Budapest : MÉM , 1983

Váradi Géza, ed. Fatermesztési műszaki irányelvek : II. kötet : Csemetetermesztés. Budapest : MÉM , 1983

Váradi Géza, ed. Fatermesztési műszaki irányelvek : III. kötet : Természetes felújítás és erdősítés. Budapest : MÉM , 1984

Váradi Géza, ed. Fatermesztési műszaki irányelvek : IV. kötet : Erdőnevelés. Budapest : MÉM , 1984

Ajtay Viktor, ed. Tájékoztató az erdőgazdaságban tenyésztendő fafajok megválasztásához. Budapest : Népszava , 1950

UNSPECIFIED, ed. A csemetekert. Mezőgazdasági kiskönyvtár. Erdészeti sorozat, 3. . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1951

UNSPECIFIED, ed. A csemetekert. Mezőgazdasági kiskönyvtár ; 3. Erdészeti sorozat 4. szám . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1951

Keresztesi Béla, ed. A magyar nyárfatermesztés. Budapest : Mezőgazdasági Kiadó , 1962

Dérföldi Antal, ed. A nyárak és a füzek termesztése. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1978

UNSPECIFIED, ed. A nyárfa a faanyagtermelésben és a föld hasznosításában. Budapest : OEF , 1961

UNSPECIFIED, ed. A tájfásítás néhány kiemelt feladata : szakanyag. Budapest : OEE , 1981

(id.) Mohácsy Mátyás and Porpáczy Aladár and Maliga Pál Gesztenye, mandula, mogyoró. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1957

Arany Sándor A szikes talaj és javítása. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1956

Babos Imre Erdőművelés a fatömegfokozás szolgálatában. Erdészeti tudományos kiskönyvtár ; 2. . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1952

Babos Imre Magyarország táji erdőművelésének alapjai. Budapest : Mezőgazdasági Kiadó , 1954

Babos Imre and Danszky István and Dérföldi Antal and Gergácz József and Hauer Lajos and Járó Zoltán and Keresztesi Béla and Kiss László and Kolonits József and Lengyel György and Mátyás Vilmos and Papp László and Pagony Hubert and Retkes József and Solymos Rezső and Sopp László and Szász Tibor and Szepesi László and Szilágyi László and Szodfridt István and Szontágh Pál and Szőnyi László and Tallós Pál and Vida László A fenyők termesztése. Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata . Budapest : Akad. Kiadó , 1966

Bakkay László Suháng és sorfa nevelése : akác és nyár. Budapest : Orsz. Erdészeti Főigazg. , 1956

Balsay László and Danszky István and Fekete Gyula and Fujsz József and Héder István and Holdampf Gyula and Járó Zoltán and Koltay György and Lengyel György and Mayer Antal and Partos Gyula and Thury Elemér and Tóth Béla and Tóth Imre Erdősítési és fásítási utasítás. Budapest : Orsz. Erdészeti Főig. , 1959

Balás Emil Erdőműveléstan : 3. kötet : Erdészeti növénytan. 2. füz., Erdei fák és cserjék leírása. M. kir. erdőgazdasági szakiskola tankönyvei, 3 . Esztergom : Buzárovits Gusztáv Könyvny. , 1926

Barányi László A fenyő termesztése és hasznosítása. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1987

Bencze Lajos A vadállomány az erdőművelési kérdések tükrében. Erdészeti tudományos kiskönyvtár ; 4. . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1952

Benkovits Károly Legelővédő fásítás. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1957

Bezzegh László Erdőbecsléstan. Erdészeti technikumok tankönyvei . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1963

Birck Oszkár Fák nyesése erdősítésekben és fásításokban : témadokumentáció. Budapest : Agroinform , 1967

Bondor Antal Az erdészeti talaj-előkészítés. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1978

Bondor Antal and Gál János Erdészeti szaporítóanyagtermelés. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1976

Bründl Lajos and Lukács István Fűzvesszőtermelés. Mezőgazdasági kiskönyvtár. Erdészeti sorozat, 18 . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1952

Bund Károly Az erdő, művelése és haszonvétele. Népszerű tudományos felolvasások, 115. . Budapest : Hornyánszky Viktor Könyvny. , 1910

Bátky Károly Futó-homok megfogása és használása módjáról : hasznos segéd könyv. Pest : Landerer-Heckenast sajátja , 1842

Béky Albert Az Alföld fásítása : különös tekintettel a mezőgazdasági többtermelésre. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1927

Béky Albert Útmutatás az Alföld fásításának munkájához. Debrecen : Városi Nyomda , 1935

Béky Albert Útmutatás erdei facsemeték nevelésére és az azokkal való bánásra a hegyvidéken : (2. kiadás). Debrecen : Beke Zoltán Kvny. , 1940

Bíró János Az alföldi legelők rendezése a fásítással kapcsolatban. Budapest : Orsz. Erdészeti Egy. , 1920

Bíró Zoltán Ültessünk erdőt : az Alföld fásítása : I. sz. röpirat. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1920

Csérer Gyula Az utak és terek fásítása (további címek: Magyar nyaralóhelyek : a Magyarság olvasói felkutatták Csonkamagyarország üdülő telepeit. A Békéscsabai Faiskola és Kertgazdaság Részvénytársaság árjegyzéke : [1930. ősz - 1931. tavasz]). Az Erdélyi Gazdasági Egylet Könyvkiadó-Vállalatának LIX. füzete ; 59. . Kolozsvár, Budapest, Békéscsaba : Ajtai Ny., Budapesti Hírlap Ny., Tevan Nyomda , 1913

Fekete Gyula Fásítás a termelőszövetkezetekben. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1961

Fekete Lajos Az erdei vetésről és ültetésről : néptanítók, községi előljárók és kisbírtokosok számára : melléklet az Erdészeti Lapok 1893. évi VII-VIII. füzetéhez. Budapest , 1893

Fekete Lajos Az erdészeti vagy növénytani tekintetben nevezetesebb fafajok tenyészeti határainak megállapítása : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1898. évi V. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1898

Fekete Lajos Az erdő ápolásáról és hasznlatáról : annak megalapításától a letarolás idejéig : néptanítók, községi előljárók és kisbirtokosok számára. Budapest : Pátria Részvénytársaság Könyvnyomdája , 1895

Fekete Lajos Az erdők felújítása kapcsolatban azok rendszeres kihasználásával : néptanítók, községi előljárók és kisbirtokosok számára. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1899

Fekete Lajos A Magyarországon előforduló főbb fanemek csemetéinek termesztése és ültetése : néptanítók, községi előljárók és kisbirtokosok számára. Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1889

Fekete Lajos A Mezőség kopárainak befásítása : az Erdélyi Gazdasági Egylet által ötven arannyal jutalmazott pályamunka. Kolozsvár : Gámán János Ny. , 1876

Fekete Lajos A szálalóerdők berendezése : különlenyomat az "Erdészeti Lapok" 1897.-i évfolyamából. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1897

Fekete Lajos A tölgy és tenyésztése. Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1888

Fekete Zoltán Az élő talaj. Természettudományos kiskönyvtár, 83 . Budapest : Művelt Nép , 1951

Fekete Zoltán Talajtan. Agrártudományi Egyetem tankönyvei . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1952

Fekete Zoltán Talajtan és trágyázástan : [főiskolai tankönyv]. Budapest : Mezőgazdasági Kiadó , 1958

Fila József Korszerű erdei magtermelés. Az Országos Erdészeti Egyesűlet Műszaki továbbképző előadássorozata . Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1950

Francé Raoul Heinrich Az örök erdő. Műveltség . Budapest : Bíró Miklós Nyomda , 1928

Fuksz Emil Vezérkönyv a gazdasági fanevelés, szaporítás és rendezés, valamint a kiültetett fák évenkénti kezeléséről : a magyar népiskolák számára, kézikönyvül. Pest : Eggenberger Ferdinand , 1864

Galgóczy Károly Az erdőségek és a befásitás fontossága Magyarországon, éghajlati s nemzetgazdasági tekintetben : teendők s azok módozatai. Budapest : Kocsi Sándor Ny. , 1877

Gertheis Antal A korszerű erdőművelés irányai : témadokumentáció. Budapest : Károlyi Mihály Orsz. Mezőgazd. Könyvtár és Dokumentációs Közp. , 1965

Ghimessy László Módszertani útmutató az erdőkben és fásításokban keletkezett károk rendezéséhez és értékeléséhez. Budapest : ÁB , 1987

Ihrig Dénes and Járó Zoltán and Partos Gyula and Koltay György A hullámtéri fásítás kérdései : 1. r. Erdészeti tudományos kiskönyvtár ; 5-6. . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1952

Illés Nándor Erdőtenyésztéstan. Buda : Magy. Kir. Államnyomda , 1871

Illés Nándor A futóhomok megkötése, befásítása és használata. Budapest , 1885

Járó Zoltán Talajtípusok. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1963

Karácsony Sándor Az Alföld fásításáról és erdősítéséről : különös tekintettel a szikes vidékekre. Kisújszállás : Csapp János Könyvny. , 1921

Kaán Károly Erdőgyérítés : erdészeti és gazdaságpolitikai tanulmány. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1905

Kaán Károly Vezérelvek a feltárt erdők felújításánál : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1903. évi 6. számából. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt.

Kiss Ferencz Az Alföld fásításának kérdéséhez. Budapest : Orsz. Erdészeti Egy. , 1920

Kollwentz Ödön Az erdősítés munkái, eszközei. Erdei munkák mesterfogásai . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1970

Koltay György Az erdő és fasorok fáinak nyesése. Budapest : Orsz. Erdészeti Főig. , 1958

Kuzma Gyula A szlavoniai tölgyesekről : különlenyomat a "Magyar Erdész"-ből. Ungvár : Székely és Illés Kvny. , 1911

Lovas Sándor A legújabb állami telepítések Magyarországon. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványa 1908, 2 . Budapest : Pallas Rt. Ny. , 1908

Lukácsy Sándor A fatenyésztés : olvasókönyv a népiskolák használatára, útmutatóul a gyümölcsfák és gyümölcsöző bokrok, dísz- és gazdasági-fák szaporitására, tenyésztésére, ápolására és hasznositására. Vácz : Földmivelés-, Ipar- és Kereskedelmi M. Kir. Ministerium , 1871

Lukácsy Sándor, hutirai A Magyar Alföld befásítása : gyakorlati útmutatás hazánkban tenyésző fák és bokrok nevelésére, kiültetésére, tenyésztésére, hasznosítására és a kártételek elleni megvédésére. Pest : Khór - Wein Könyvnyomdája , 1864

Lády Géza Országfásítás : mezővédő erdősávok telepítése és egyéb fásítási feladataink (2., átdolg., bőv. kiad.). Mezőgazdasági kiskönyvtár. Erdészeti sorozat ; 7. . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1952

Madas László Ígéretes fákra alapított fatermesztési terv a visegrádi 77/a erdőrészben. Budapest : Orsz. Erdészeti Főigazg. , 1956

Magyar Pál Alföldfásítás : 2. kötet : Alkalmazott rész. Budapest : Akadémiai Kiadó , 1961

Magyarország. Földművelésügyi Minisztérium A telepítés : s az azzal kapcsolatos kérdések ügyében a M. Kir. Földmívelésügyi Ministeriumban Darányi Ignácz m. kir. földmívelésügyi minister elnöklete alatt 1900 január 18-23. napjain tartott szakértekezlet jegyzőkönyve : kézirat gyanánt. Budapest : Franklin Társ. Ny. , 1900

Majer Antal Az aljnövényzet szerepe bükköseink felújításában. Erdészeti tudományos kiskönyvtár, 1 . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1952

Majer Antal Erdő- és termőhelytípusok útmutató növényei. Budapest : Orsz. Erdészeti Főig. , 1963

Majer Antal Magyarország erdőtársulásai : az erdőműveléstan alapjai. Budapest : Akadémiai Kiadó , 1968

Marjai Zoltán Erdészeti magvizsgálati módszertan. Budapest : Orsz. Erdészeti Főigazg. , 1965

Molcsány Gábor Alföldi- és kopárfásítások : különlenyomat a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1940. évi 51-52. számából. Budapest : Stádium Sajtóváll. Rt. , 1940

Morozov, Georgij Fedorovic Az erdő élettana. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1952

Muzsnay Géza A középhegységi erdők felújítása köréből : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1900.-ik évi 12.-ik füzetéből. Budapest , 1901

Mátyás Vilmos Erdészeti maggazdálkodási utasítás. Budapest : Országos Erdészeti Főigazgatóság , 1958

Mészáros István Erdőbecslés. Mezőgazdasági kiskönyvtár. Növénytermesztési sorozat, 10 . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1951

Noethlichs J. L. A nemes fűz művelés : utasítás ültetvények alakítása és gondozására. Budapest : Athenaeum , 1876

Papp László and Gillay József Erdészeti termőhelyismerettan : 1-2. r. (4. átd. kiad.) (további címek: Erdőgazdasági meteorológia. Talajtan). Erdészeti technikumok tankönyvei . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1963

Partos Gyula Erdőápolás. Mezőgazdasági kiskönyvtár. Erdészeti sorozat, 5 . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1951

Pourtet Jean Nyárfatermesztés = La culture du peuplier : fordítás kézirat gyanánt. Paris : J.B. Bailliere et Fils , 1957

Probocskai Endre Faiskola. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1959

Péch Dezső Külföldi fanemeknek hazánkban való telepítéséről :. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1903

Rudinai Molnár István A fatenyésztés, különös tekintettel a községi faiskolákra és befásításokra (7. átn. és bőv. kiadás) : 7. bőv. kiadás. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1911 ; 10. . Budapest : Pallas Ny. , 1911

Rudinai Molnár István A nemes fűz termelése. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1903 ; 7. . Budapest : Pallas Rt. Nyomdája , 1903

Róth Gyula Erdőműveléstan : 1. kötet : Alapvető rész. Sopron : Röttig-Romwalter Ny. , 1935

Róth Gyula Erdőműveléstan : 2. kötet : Alkalmazott rész : a József Nádor Műegyetem erdőmérnök-hallgatói, erdőmérnökök, erdőgazdák és erdőbirtokosok számára. Sopron : Röttig-Romwalter Ny. , 1935

Róth Gyula A likavkai m. kir. erdőgondnokság kerületében fekvő kísérleti területeink = Die Versuchsflächen der kön. ung. Zentralforstversuchsanstalt im Reviere der kön. ung. Forstverwaltung Likavka :. Az erdészeti kísérleti állomások nemzetközi szövetségének VII. nagygyűlése hazánkban, 1914 = VII. Versammlung des Internationalen Verbandes Forstlicher Versuchsanstalten in Ungarn, 1914 . Selmecbánya : Joerges Ny., , 1914

Róth Gyula A magyar erdőművelés különleges feladatai. Erdőművelődéstan, 3. . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1953

Sigmond Elek A hazai szikesek és megjavítási módjaik. Budapest : Franklin Társ.Ny. , 1923

Sigmond Elek Általános talajtan. Budapest : Szerző , 1934

Soó Rezső Növényföldrajz : egyetemi tankönyv. Budapest : Tankönyvkiadó , 1953

Stefanovits Pál Magyarország talajai. Budapest : Akad. Kiadó , 1956

Stefanovits Pál Talajtan : (2., átd. kiadás). Budapest : Mezőgazdasági Kiadó , 1981

Szemmáry Andor Ültessünk gyümölcsfákat a legelökre is. Dés : Szolnok-Dobokavármegyei Gazd. Egy. , 1903

Szontagh Pál A nyárak és fűzek növényvédelme. Budapest : Állami Gazdaságok Erdőgazdálkodási és Fafeldolgozási Szakbizottsága , 1990

Szántó István Erdőtenyészet, éghajlat és lecsapolás : a Kárpátok medencéjében az Alföldre való tekintettel. Sopron : Röttig - Romwalter Nyomda , 1940

Sávoly Ferenc Az Alföld fásításától és öntözésétől a mezőgazdaság terén várható bioklimatikus értéknövelésről : második ezer. Budapest : Orsz. Erdészeti Egy. , 1921

Toma Ádám Erdőgazdaság és természetátalakító fásítás Magyarországon. Budapest : Művelt Nép , 1953

Tomcsányi Gusztáv Erdei facsemeték nevelése : gyakorlati kézikönyv : erdőbirtokosok, erdészek és az erdészeti műszaki segédszemélyzet használatára. Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1889

Tomcsányi Gusztáv Tölgymakk telelő kunyhó : [különlenyomat az Erdészeti Lapok 1886. évi V. füzetéből]. s. l. : s. n. , 1886

Tomcsányi Gyula Az alátelepítésröl, mint a fanem megváltoztatásnak és a talajjavításnak egyik módjáról. s. l. : s. n. , 1888

Tompa Károly and Baranyai József Erdőművelés. Mezőgazdasági szakkönyvtár. Erdészeti sorozat, 2. . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1952

Tompa Károly and Baranyay József Erdőművelés : (2. kiad.). Mezőgazdasági szakkönyvtár. Erdészeti sorozat ; 2. . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1953

Tuzson János A vörösfenyő (Larix europaea DC.) tenyésztése az alsóbb vidékeken s e fanem gomba és rovar ellenségei : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1897. évi XII. füzetéből. Budapest : Orsz. Erdészeti-Egyes. , 1897

Tóber Samu Erdőműveléstan : 1. rész : Erdőgazdasági éghajlattan alapfogalmai. M. kir. erdőgazdasági szakiskola tankönyvei . Esztergom : Buzárovits Gusztáv Könyvny. , 1926

Tóber Samu Erdőműveléstan : 2. rész : Erdészeti talajtan alapfogalmai. M. kir. erdőgazdasági szakiskola tankönyvei . Esztergom : Buzárovits Gusztáv Könyvny. , 1926

Tóth Béla Szikesek fásítása : szikes fásítási kutatás és gyakorlat Magyarországon. Budapest : Akadémiai Kiadó , 1972

Vadas Jenő Az árvédelmi fűzesek telepítése és művelése. A földmivelésügyi m. kir. minister kiadványai ; 12. sz. . Budapest , 1898

Vadas Jenő Erdőműveléstan. Budapest : Pátria Ny. , 1898

Vadas Jenő Erdőműveléstan : az Országos Erdészeti Egyesület Deák Ferenc-Alapitványából 150 aranynyal jutalmazott pályamunka (2. kiadás). Sopron : Röttig - Romwalter Nyomda-Részvénytársaság , 1921

Vadas Jenő A tölgycsemeték neveléséről : [különlenyomat az Erdészeti Lapok 27. évf. 5-6. füzetéből, 1888]. Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1888

Wickl Gyula A kosárfűz termesztése. Köztelek olcsó könyvtára. IV. ; 6. . Budapest : Pátria Ny. , 1912

Witt Lajos and Páll Endre Az alsószintek biológiai vonatkozásai (további cím: A zalai erdei fenyvesek ismertetése). Erdészeti tudományos könyvtár ; 3. . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1952

This list was generated on 2024. July 13. 23:59:42 CEST.