Browse by Szakterületi besorolás

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 40.

Horváth István, ed. Az 1969. évben üzemtervezett erdők adatai. Budapest : MÉM EF , 1971

Horváth István, ed. Az 1970-ben üzemtervezett erdők adatai. Budapest : MÉM , 1972

UNSPECIFIED, ed. Az Esterházy Hercegi Hitbizomány erdészeti utasítása. Kismarton : Esterházy Hg. Hitb. Jószágigazgatósága , 1909

UNSPECIFIED, ed. Az Esterházy hercegi hitbizomány tolnamegyei uradalmához tartozó gyulaji erdőgondnokság "A-B-C" gazdasági osztályainak a Gyulaj, Pári, Kocsola, Ság, Szakcs és törökkoppány néven ismert uradalmi erdőknek rendszeres erdőgazdasági üzemterve és üzemnyilvántartása az 1930-1949. évi fordulószakra.

UNSPECIFIED, ed. Budapest és környéke zöldövezeti programterve. Budapest : MÉM , 1973

UNSPECIFIED, ed. Emlékirat az Országos Mérnökgyűlésről : 1917. június hó 29-én. Budapest : Orsz. Mérnökgyűlés , 1917

UNSPECIFIED, ed. Erdőbecslési utasítás : a földadó szabályozásáról szóló 1875. évi VII. törvényczikk végrehajtásához : kiadatott 1876. évi 24.163. szám alatt. Budapest , 1877

Váradi Géza, ed. Erdőrendezési műszaki irányelvek. Budapest : MÉM , 1983

UNSPECIFIED, ed. Erdőrendezési utasítás. Budapest : Orsz. Erdészeti Főigazgatóság , 1956

UNSPECIFIED, ed. Hengertábla szálfák és rönkök köbözéséhez :. Besztercebánya : Machold Fülöp Könyvny. , 1892

UNSPECIFIED, ed. Kódjegyzékek az erdőtervezési útmutatóhoz [Erdőtervezés 2. kötet] (2. kiadás) :. Budapest : MÉM Erdőrendezési Szolgálat , 1986

UNSPECIFIED, ed. Mellékletek az erdőtervezési útmutatóhoz [Erdőtervezés 3. kötet] (2. kiadás). Budapest : MÉM Erdőrendezési Szolgálat , 1986

UNSPECIFIED, ed. Termési táblák : a herczegi magyarországi uradalmi erdőknek az 1879. évi XXXI. t. cz. 17. §-a alapján készítendő rendszeres gazdasági üzemtervek kidolgozásához való használatra. Lőcse : Reiss J.T. Könyvny. , 1886

UNSPECIFIED, ed. Vastagfára vonatkozó tangenstörzstömegtáblák. A M. kir. központi erdészeti kísérleti állomás kiadványa . Selmecbánya , 1913

UNSPECIFIED, ed. Ákácz fatermési táblák sarjerdőre : az 1886-ik évben kiadott s a coburg herczegi uradalmakban használt fatermési táblák kiegészítése és kibővítése végett. Lőcse : Reiss J.T. Könyvny. , 1887

Horváth István, ed. A magyarországi erdőállományok főbb adatai : 1. kötet. Budapest : MÉM , 1969

UNSPECIFIED, ed. Útmutató az erdőállomány-gazdálkodási tervek készítéséhez [Erdőtervezés 1. kötet] (2. kiadás). Budapest : MÉM Erdőrendezési Szolgálat , 1986

Bund Károly Értekezések az erdőrendezés köréből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1905

Bölcsházai Belházy Emil Az erdőrendezéstan kézi könyve : I. rész : Erdőrendezés. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1895

Csóka Péter Magyarország erdőállományainak főbb adatai. Budapest : FM ESZ , 1996

Fekete Lajos Erdőrendezéstan. Selmeczbánya : Joerges Ny. , 1903

Fekete Zoltán Erdőbecsléstan : Fekete Zoltán egyetemi ny. r. tanár kézirata és útmutatása szerint. [Sopron] : s. n. , 1935

Fekete Zoltán Erdőbecsléstan : a faállományszerkezettan és a fatermeléstan vázlatával. Budapest : Akadémiai Kiadó , 1951

Forgách Sándor, gróf Magyar-német, német-magyar vadászműszótár és magyarázata. Budapest : Eggenbergerféle Könyvkereskedés , 1875

Greiner Lajos (nyomán) Fatermési táblák : a herczegi magyarországi uradalmi erdőknek az 1879. évi XXXI. t.-cz. 17. §-a alapján készítendő rendszeres gazdasági üzemtervek kidolgozásához való használatra. Jolsva : Fülöp-Szász-Coburg-Góthai Fejedelmi Herceg Erdőigazgatósága , 1896

Herman Ottó A magyarok nagy ősfoglalkozása : előtanulmányok. Budapest : Hornyánszky Viktor Kny. , 1909

Hubeny Joseph Auf Erfahrungen begründete Anweisung zur schnellen Holzerziehung : mit Besonderer Rücksicht auf Ungarns waldleere holzarme Gegenden ... nebst einer Anleitung zur Akazien Weinpfahlzuch ... für Herrschaftsbesitzer ... Landwirthe ... Weingartnerbesitzer ... Pesth : Hartleben , 1836

Hubeny Joseph Ueber die Wichtigkeit und das Wesen der Forstregulierung. Pesth : Hartleben Buchhandlung , 1835

Katona István Erdőbecslés és erdőrendezés alapelemei : 2. rész : Erdőbecslés. M. kir. erdőgazdasági szakiskola tankönyvei . Esztergom : Buzárovits Gusztáv Könyvny. , 1926

Kaán Károly Utakkal-e vagy vasutakkal tárjuk fel hegyvidékünk erdőségeit? : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1902. évi VI. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1902

Király László Az erdőrendezési munkák műszaki fejlesztésének lehetőségei : témadokumentáció. Budapest : Károlyi Mihály OMKDK Házi soksz. , 1965

Muzsnay Géza Erdőrendezéstan. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1912

Muzsnay Géza Erdőrendezésünk fejlesztéséről. Selmeczbánya : Joerges Ágost özv. és Fia Kvny. , 1911

Nincs megadva Erdészeti segédtáblák métermértékre : az állami erdőfelügyelettel és a kincstári erdők kezelésével megbízott királyi erdőfelügyelőségek és erdőhatóságok számára, valamint az 1879. évi XXXI. t.-cz. 17. §-a alapján készítendő rendszeres gazdasági üzemtervek kidolgozásánál való használatra (1882. évi 5850. szám). Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1883

Nincs megadva Táblák álló fák és faállományok fatömegének meghatározására. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt.

Pressler Miksa Róbert Erdészeti köbözési táblák a méterrendszer alapján erdészek, mérnökök, építők, fakereskedők használatára. Budapest : Tettey Nándor , 1876

Sóltz Gyula and Fekete Lajos Az erdőbecsléstan kézikönyve. Selmeczbánya : Joerges Ny. , 1882

Sóltz Gyula and Fekete Lajos Az erdőbecsléstan kézikönyve : az Országos Erdészeti Egyesület által 100 arany pályadijjal jutalmazott munka (2., teljesen átd. kiadás). Selmeczbánya : Fekete Lajos , 1893

Tomcsányi Gusztáv Erdőrendezéstan : egyetemi előadások kézirata. Selmeczbánya

Tuzson János Utazásom az orosz pusztákon : különlenyomat a Természettudományi Közlöny 586. füzetéből. Budapest : Pesti Lloyd-társulat Könyvsajtója , 1913

This list was generated on 2024. July 13. 23:34:26 CEST.