Browse by Szakterületi besorolás

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 39.

Illés Nándor and Havas József and Horváth Géza and Vadas Jenő, eds. Az ákácz-pajzstetű kérdése Magyarországon : tájékoztató és útmutató az ákácz-pajzstetű életrajzának, kártevésének és az ellene való védekezés módjainak tanulmányozására. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1896

Haracsi Lajos, ed. Erdővédelemtan : (6. kiad.). Erdészeti technikumok tankönyvei . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1958

UNSPECIFIED, ed. Jelentés az 1886-1889. években felmerült erdei rovarkárokról. A M. K. Állami Rovartani Állomás közleményei. I. ; 5. . Budapest : Fanda J. Ny. , 1891

UNSPECIFIED, ed. Védjük csemetekertjeinket a cserebogárpajor károsítása ellen! Budapest : Orsz. Erdészeti Főig. , 1955

Berge Friedrich (alapján) and Abafi Aigner Lajos Magyarország lepkéi, tekintettel Európa többi országainak lepkefaunájára. Budapest : Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt. , 1907

Bálint Gyula Védekezés a faanyagok rovarkártevői ellen. Faipari Kutató Intézet közleménye . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1957

Cserny Győző Az erdőknek tűz ellen való biztosításról : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1907. évi X-XI. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1907

Daday Jenő Rovartani műszótár : a leíró rovartan legfontosabb műszavainak foglalatja. Budapest : Kir. Magy. Természettudományi Társulat , 1894

Fekete Lajos Az erdővédelem körvonalai. Selmecz : Joerges Ágoston özv. , 1877

Fekete Lajos Erdészeti rovartan. Selmeczbánya : Joerges Ny. , 1878

Gellért József A bükk-tüzifa romlása és az ellene való védekezés : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1902. évi folyamából. Budapest , 1902

Gellért József A bükk-tüzifa romlása és az ellene való védekezés : különlenyomatok az Erdészeti Lapok 1902. évi folyamából. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1902

Győrfi János Erdővédelemtan. Budapest : Akadémiai Kiadó , 1963

Győrfi János and Szilárd László and Bencze Lajos and Csőre Pál and Nagy Mihály Erdővédelmi utasítás. Budapest : Orsz. Erdészeti Főig. , 1959

Halász Aladár A magyar erdészet 70 éve számokban : 1920-1990. Budapest : FM Erdőrendezési Szolgálat , 1994

Haracsi Lajos Adatok a levéltetvek biológiájához = Beiträge zur Biologie der Blattläuse : bölcsészetdoktori értekezés. Sopron : Röttig-Romwalter Ny. , 1937

Igmándy Zoltán and Pagony Hubert and Szontagh Pál Erdővédelmi műszaki irányelvek. Budapest : Agroinform , 1983

Kelle Artúr A "szilfabetegség" elsőleges okai. Sopron : Röttig-Romwalter Ny. Rt. , 1940

Kerekes Lajos Előzetes kísérletek a cserebogárpajor faiskolai írtására : 1949. évi kísérletek. Budapest : Budapest Nyomda , 1951

Kiss Ferencz Az ákáczpaizstetű gombája. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Kiss Ferencz Etiella zinckenella Tr. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Kondor Vilmos A házi- vagy futógombáról : Merulius lacrymans. Balassa-Gyarmat : B.-Gyarmati Könyvnyomda , 1902

Kondor Vilmos A kocsánytalan tölgy veszedelméről : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1907. évi 9. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1907

Kövessi Ferenc A tölgyet pusztító lisztharmatgombáról és az ellene való védekezésről : különlenyomat az Erdészeti Lapok 9-10. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1910

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium (közread.) Jelentés az 1886-87 évi erdei rovarkárokról. Budapest , 1891

Nincs megadva Jelentés a filloxera-ügy állásáról az 1889. évben. Budapest : Országgyűlési Értesítő Kő- és Könyvny. , 1891

Nincs megadva Jelentés az 1884-1889. években felmerült gazdasági rovarkárokról. A M. K. Állami Rovartani Állomás közleményei. I. ; 8. . Budapest : Földmivelésügyi M. Kir. Min. , 1892

Nincs megadva Jelentés az 1890-1893. években felmerült erdei rovarkárokról. A M. K. Állami Rovartani Állomás közleményei. I. ; 12. . Budapest : Földmivelésügyi M. Kir. Min. , 1895

Simonkai Lajos Hazánk tölgyfajai és tölgyerdei. Budapest : Franklin Ny. , 1890

Szontagh Pál and Tóth József Erdővédelmi útmutató. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1977

Szontagh Pál and Tóth József Erdővédelmi útmutató (2. átd., bőv. kiadás). Budapest : Mezőgazd. Kvk. , 1988

Tuzson János Adatok egyes növénykórt okozó gombafajok ismeretéhez : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1904. évi XI. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1904

Tuzson János Mit tudunk az erdeifenyő kóros tűhullásáról s az ellene való védekezésről : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1901-ik évfolyamának 7-ik füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1901

Tuzson János A bükkfa korhadása és konzerválása :. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1903 ; 17. . Budapest , 1904

Tuzson János A kleistogamia új esete : különlenyomat a Mathematikai és természettudományi értesítő 24. kötet 4. füzetéből. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia , 1906

Tuzson János A tölgylisztharmat károsítása a vinkovcei, lippai és gödöllői kincstári erdőbirtokon. A szlavóniai lisztharmatos erdők kérdéséhez : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1917. évi 5-6. és 7-8. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1917

Téglás Károly Erdővédelemtan. Selmeczbánya : Joerges Ny. , 1893

Villière, M. A fa védelme : M. Villière, a Párizsi Faipari Kutatóintézet munkatársa előadása : Francia Erdészeti és Faipari Napok, 1974. november 12-13. Budapest : OMKDK , 1974

Vlaszaty Ödön Vegyszeres növényirtás az erdőgazdaságban. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1967

This list was generated on 2024. July 14. 01:02:32 CEST.