Browse by Szakterületi besorolás

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 21.

UNSPECIFIED, ed. Erdészeti statisztikai közlemények : 2. füzet (1928, 1929). Budapest : Stadium Sajtóváll. Rt. , 1931

UNSPECIFIED, ed. Erdészeti statisztikai közlemények : 3. füzet (1930, 1931, 1932). Budapest : Stadium Sajtóváll. Rt. , 1933

UNSPECIFIED, ed. Kincstári erdőgazdaságok 1911 évi erdőtermény-árjegyzéke : Apatini. Beszterczebánya. Bustyaháza. Gödöllő. Kolozsvár. Lippa. Liptóujvár. Lugos. Máramarossziget. Nagybánya. Orsova. Tótsóvári. Szászsebesi. Ungvári. Zsarnócza. Apatin et al. : Szavadill József Könyvny. et al. , 1911

UNSPECIFIED, ed. Kincstári erdőgazdaságok 1911. évi bérszabályzata : Apatini. Beszterczebánya. Bustyaháza. Gödöllő. Kolozsvár. Lippa. Liptóujvár. Lugos. Máramarossziget. Nagybánya. Orsova. Tótsóvári. Szászsebesi. Ungvári. Zsarnócza. Apatin et al. : Szavadill József Könyvny. et al. , 1910

UNSPECIFIED, ed. A korlátolt forgalmú birtokok kimutatása és Magyarország területének mívelési ágak szerinti megoszlása. A magyar királyi földmívelésügyi minister birtokstatisztikai kiadványai . Budapest : Pesti Könyvny. Rt. , 1893

Divald Adolf A Magyar Birodalom álladalmi erdőségei kezelésének eredményei 1867-ig : és lépések egy jobb jövő felé. Buda : s. n. , 1868

Divald Adolf and Wagner Károly Erdészeti segédtáblák = Forstliche Hilfstafeln :. Buda : Magy. Kir. Államnyomda , 1871

Divald Adolf and Wagner Károly Segédtáblák : erdőszök és erdőbirtokosok, jószágigazgatók, gazdatisztek, mérnökök, építészek, fakereskedők és mindazok számára, kik a természettudományok gyakorlati alkalmazásával foglalkoznak. Selmecz : Lehmann Károly és társa Ny. , 1864

Domokos Kálmán A földmérő : gyakorlati kézikönyv, különösen a gazdasági tanintézetek hallgatói, továbbá gyakorló gazdák, rétmesterek, erdőszök, geometerek s mindazok használatára, kik a földmérés tudományából a gyakorlati czélokra szükséges ismereteket elsajátítani óhajtják. Debreczen : Kutasi Imre Könyvny. , 1881

Elek István Felmérési müszerek. Ungvár : Székely és Illés Kvny. , 1907

Fellner Frigyes Ausztria és Magyarország nemzeti vagyona. Budapest : Pallas Rt. Ny. , 1913

Gruber Karl Forststatistik des Komitates Zips : anlässlich der Welt-Ausstellung 1873. Leutschau [Lőcse] : Selbstverlag des Verfassers [szerzői magánkiadás] , 1873

Jankó Sándor Fotogrammetria. Pozsony : Pázmány Irod. és Nyomdai Rt. , 1917

Krammer Jenő Krammer-féle bányafa-köböző = Krammer's Grubenholz-kubirer. Budapest : Krammer Jenő , 1916

Krammer Jenő "Universum" köböző = "Universum" kubirer : fakereskedők, erdészek, épitészek és faiparosok részére = für holzhändler, förster, baumeister und holzindustrielle. Budapest : Károlyi György Ny. , 1909

Krippel Móricz Szögrakó készülék. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Mocsáry Géza A magyar államjavakról : elmondta Mocsáry Géza, Ung megye n.-bereznai képviselő az 1879. márczius 5-én tartott országos ülésben. Budapest : Wodianer F[ülöp] , 1879

Márton Sándor Delejtű nélküli szögrakó. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Nincs megadva A Magy. Államerdők faüzleti ismertetése : függelék az „Erdészeti-Lapok“ 1873. évi VI. és VII. füzetéhez. Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1873

Sóltz Gyula Erdészeti statistika : ngys. Sóltz Gyula erdőtanácsos 1883-ik évi előadásai nyomán. Selmeczbánya : Selmeczbányai Hiradó Könyvnyomója , 1883

Zivuska Jenő A megreformált akadémia : pedagógiai tanulmány a felső erdészeti oktatás köréből. Ungvár : Székely és Illés Kvny. , 1906

This list was generated on 2021. December 5. 18:36:15 CET.