Browse by Szakterületi besorolás

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 33.

UNSPECIFIED, ed. A Magyar Birodalom fontosabb fásnövényeinek mag- és terméshatározója. Selmecbánya : Joerges Ágost özv. és fia Kvny. , 1909

Dietz Sándor, ed. Rügy- és levélkulcs a magyar birodalomban honos és honosított fásnövények meghatározására. Budapest : Magy. Kir. Államnyomda , 1882

Alföldi Flatt Károly A Jósika-fáról = Syringa Josikaea Jacq. Fil. : különnyomat a Nagyvárad czimű napilap 1891. évi márczius 29-iki számából. Nagyvárad : Láng József Nyomdája , 1891

Balás Árpád Magyarország fontosabb vadontermő és meghonosodott fák és cserjék rendszeres leírása :. Selmecz : Mihalik István könyvnyomdája , 1870

Balás Árpád Magyarországi fontosabb vadontermő és míveleti fák és cserjék rendszeres leírása. Selmecz : Mihalik István Könyvny. , 1870

Bernátsky Jenő A magyar alföld fás növényzete : különlenyomat az Erdészeti Kísérletek 1914. évi 3. sz. füzetéből : az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetségének hazánkban 1914. szeptember 7-17. napjain tartandó VII. nagygyűlése alkalmára. Selmecbánya : Joerges Ágost özv. és fia Kvny. , 1914

Bischoff Gottlieb Wilhelm Lehrbuch der Botanik : Zweiten Bandes. Zweiter Theil : Allgemeine Botanik (In: Naturgeschichte der drei Reiche : zur allgemeinen Belehrung : Fünften Bandes. Zweiter Theil). Stuttgart : Friedrich Schweizerbart's Verlagshandlung , 1839

Borbás Vince A magyar homokpuszták növényzete vonatkozással a homokkötésre : különlenyomat a Természettudományi Közlöny 176-dik füzetéből. Budapest : s. n.

Borbás Vince and Csató János Alsó-fehérmegye tölgyei : Formae Quercuum Comitatus Albae inferioris : a Magyar növénytani lapok X. évf. 112. számából (1886. october). Kolozsvár : Kanitz Ágost , 1886

Borbás Vincze Temes megye vegetatiója : Flora comitatus temesiensis : különnyomat a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXIII. Vándorgyűlésére kiadott Emlékműből. Temesvárott : Magyar Testvérek , 1864

Borbás Vincze A magyar Nagy-Alföld tölgyei : [különlenyomat az Erdészeti Lapok 1887. évi IX. füzetéből]. s. l. : s. n. , 1887

Borbás Vincze A mocsárfa s nevezetesebb tölgyeink magyar nevei : [különlenyomat a Természettudományi Közlöny 18. évf. 204. füzetéből, 1886]. Budapest : Magyar Királyi Természettudományi Társulat , 1886

Cserey Adolf Növényhatározó vagyis Vezér a virágzó növények neveinek könnyű és biztos kikereséséhez : kezdők számára. Selmeczbánya : Joerges Ágoston özv. , 1887

Ercsei József Nemes Tordamegye flórája. Kolosvár : Kir. Lyceum , 1844

Fekete Lajos Erdészeti növénytan : I. kötet : Általános növénytan. Budapest : Pesti Lloyd-Társulat könyvsajtója , 1891

Fekete Lajos Erdészeti növénytan : II. kötet : Növényrendszertan. Részletes növénytan. Növényföldrajz. Budapest : "Pátria" könyvsajtója , 1896

Fekete Lajos Népszerű erdészeti növénytan beszélgetésekben : néptanítók, községi elöljárók és kisbirtokosok számára. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1901

Fekete Lajos and Blattny Tibor Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén : első kötet. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai . Selmeczbánya : Joerges Ny. , 1913

Fekete Lajos and Blattny Tibor Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén : második kötet : Táblázatok. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai . Selmeczbánya : Joerges Ny. , 1913

Fischbach Heinrich Katechismus der Forstbotanik : (3. vermehrte, verbesserte Auflage). Leipzig : Verlagsbuchhandlung von I. I. Weber , 1874

Földes János Adalékok az ákácz ismeretéhez : különlenyomat az Erdészeti Lapok XLII. évfolyam I., II., III. és IV. füzetéből. Budapest , 1903

Földes Tibor A kései tölgy (Quercus tardissima Smk.) ismertetése. Ungvár : Székely és Illés Kvny. , 1910

Hanusz István A tölgyekről. Kecskemét : Tóth László Kvny. , 1899

Hazslinszky Frigyes A magyar birodalom moh-flórája. Budapest : Kir. Magy. Természettudományi Társulat , 1885

Hollendonner Ferenc A fenyőfélék fájának összehasonlító szövettana. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1913

Hollós László Magyarország földalatti gombái, szarvasgombaféléi (Fungi hypogaei Hungariae) :. Budapest : Franklin Ny. , 1911

Kerner Anton Joseph Das Pflanzenleben der Donaulaender. Innsbruck : Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung , 1863

Kondor Vilmos A fehér ákácz fajváltozatairól : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1908. évfolyamának 3. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1908

Mayer (Mihályi) Zoltán A csonkamagyarországi erdeifenyőtelepítések származástani problémái a magvizsgálat szempontjából = Die Herkunftsfrage bei den Weisskiefernpflanzungen Rumpfungarns im Lichte der Saatgutprüfung = The question of origin in the case of the Scotch pine plantations of present-day Hungary from the point of view of seed testing : különlenyomat az Erdészeti Kísérletek 1936. évi XXXVIII. kötetéből. Sopron : Röttig-Romwalter Ny. , 1936

Trauer Ervin Az erdei fás növények. Budapest : Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Rt. , 1942

Tuzson János Anatomiai és physiologiai vizsgálatok a vörösfenyő (Larix europaea DC.) fáján : különlenyomat az "Erdészeti kísérletek" 1899. évi 1. és 2. sz. füzetéből. Selmecbánya , 1899

Tuzson János A magyar Alföld növényföldrajzi tagolódása : különlenyomat a Mathematikai és Természettudományi Értesítő 33. kötetéből. Budapest : Franklin-Társulat Ny. , 1915

Wagner János A delibláti kincstári homokpuszta növényvilága : különlenyomat az Erdészeti Kísérletek 1914. 16. évf. 4. számából. Budapest : s. n. , 1914

This list was generated on 2021. December 5. 18:33:27 CET.