Items where Year is 1883

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 10.

Borbás Vince A fenyvesek és a fenyvek magyar nevei Vasmegyében : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1883. évi VII. füzetéből. Budapest : Magy. Kir. Államnyomda , 1883

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : második évfolyam az 1882. évről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1883

Mihálfy Ernő Az erdő és közgazdasági jelentősége : tanulmány a nemzetgazdaságtan köréből. Pécs : ifj. Madarász Endre Ny. , 1883

Nincs megadva 1883. évi XX. törvényczikk a vadászatról : (In: 1883-dik évi Országos Törvénytár : Corpus Juris). Budapest : M. Kir. Belügyminsterium , 1883

Nincs megadva Albrecht főherczeg Ő Fensége béllyei uradalmának leírása. Bécs : Frick Vilmos Cs. Kir. Udvari Könyvkereskedése , 1883

Nincs megadva Az 1883. évi 20. törvényczikk a vadászatról : kiegészítve a reá vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel. Budapest : Eggenberger-féle Könyvkereskedés , 1883

Nincs megadva Erdészeti segédtáblák métermértékre : az állami erdőfelügyelettel és a kincstári erdők kezelésével megbízott királyi erdőfelügyelőségek és erdőhatóságok számára, valamint az 1879. évi XXXI. t.-cz. 17. §-a alapján készítendő rendszeres gazdasági üzemtervek kidolgozásánál való használatra (1882. évi 5850. szám). Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1883

Széchényi Pál Szabályrendelet az államerdészet kezelési épületeinek és azok tartózékainak használatáról és jó karban tartásáról : [különlenyomat az Erdészeti Lapok 22. évf. 4. füzetéből, 1883]. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1883

Sóltz Gyula Erdészeti statistika : ngys. Sóltz Gyula erdőtanácsos 1883-ik évi előadásai nyomán. Selmeczbánya : Selmeczbányai Hiradó Könyvnyomója , 1883

ifj. Saarossy-Kapeller Ferencz Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t. cz.) magyarázata :. Budapest : Weiszmann Testvérek Könyvnyomdája , 1883

This list was generated on 2023. March 29. 21:14:19 CEST.