Items where Year is 1896

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 41.

Mudrony Soma and Ráth Károly and Micseh Endre, eds. Az 1896-iki ezredéves Országos Kiállítás általános katalógusa : VII. csoport : Erdészet és vadászat (2. hiv. kiadás). Budapest : Kosmos Ny. , 1896

Gelléri Mór, ed. Az ezredéves országos kiállítás kalauza : hivatalos adatok alapján (2. kiadás). Budapest : Kosmos Műint. , 1896

Illés Nándor and Havas József and Horváth Géza and Vadas Jenő, eds. Az ákácz-pajzstetű kérdése Magyarországon : tájékoztató és útmutató az ákácz-pajzstetű életrajzának, kártevésének és az ellene való védekezés módjainak tanulmányozására. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1896

Podhradszky Emil, ed. Erdészeti újság : szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére (1. évf.). Szászsebes : Stegmann János Kvny. , 1896

Podhradszky Emil, ed. Erdőőr : szak- és társadalmi lap az erdészeti altiszti személyzet részére (2. évf.). Szászsebes : Stegmann János Könyvny. , 1896

Szilassy Zoltán, ed. Gazdasági egyesületek monográfiái : az 1896-ik évi Ezredéves Országos Kiállítás alkalmából. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1896

UNSPECIFIED, ed. Katalógus a Magyarország erdőgazdaságára vonatkozó magyar és németnyelvü szakkönyvekről. Budapest : OEE , 1896

UNSPECIFIED, ed. Magyarország földmívelése : 1896. Budapest : Hornyánszky Viktor Könyvny. , 1896

UNSPECIFIED, ed. Schönborn-Buchheim Ervin gróf munkácsi és szent-miklósi uradalmának részletes tárgymutatója : millenniumi kiállítás Budapesten 1896-ban. Budapest : Rigler József Ede Papírneműgyár Rt. , 1896

Pauer János, ed. A Selmeczbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia értesítője az 1895-96. tanévről : az Akadémia fenállásának 126-ik évében. Selmeczbánya : Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdája , 1896

Zivuska Jenő, ed. A Selmeczi M. Kir. Bányász és Erdész Akadémia Ifjusági Körének milleniumi emlékirata : 1763-1896. Debreczen : Városi Könyvny. , 1896

UNSPECIFIED, ed. A Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút Társaság magyarországi uradalmának leírása. Budapest : Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút Társaság , 1896

UNSPECIFIED, ed. A földmívelésügyi m. kir. ministernek 1894. és 1895. évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett jelentése. Budapest : Pesti Könyvny. Rt. , 1896

Arató Gyula Hogyan ment férjhöz Gödör Julcsa vagy: A gonosz lelkű embert megbünteti az Isten! Budapest : Pátria Részvényt. , 1896

Arató Gyula A magyar erdőgazdaság az ezredéves országos kiállításkor : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1896-iki évfolyamából. Budapest : Pátria Rt. nyomdája , 1896

Bedő Albert Erdészet : különlenyomat a "Magyarország Földmívelése 1896." czímű munkából. Budapest : Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája , 1896

Bedő Albert Erdészet : különlenyomat a "Magyarország földmívelése 1896." czímű munkából. Budapest : Hornyánszky Viktor Könyvny. , 1896

Bedő Albert Erdő-őr vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és feleletekben : az erdészeti műszaki segédszemélyzet, erdőbirtokosok, községi előljárók és néptanítók számára. Budapest : Magyar Ny. , 1896

Bedő Albert A Magyar Állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása : I. kötet. Budapest : Magyar Ny. , 1896

Bedő Albert A Magyar Állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása : II. kötet. Budapest : Magyar Ny. , 1896

Bedő Albert A Magyar Állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása : III. kötet. Budapest : Magyar Ny. , 1896

Bedő Albert A Magyar Állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása : IV. kötet. Budapest : Magyar Ny. , 1896

Cserszilvásy Ákos A vadászat mestere : önképző gyakorlati útmutatás a vadászat kedvelői számára. Budapest : Franklin Társ. Kvny. , 1896

Fekete Lajos Erdészeti növénytan : II. kötet : Növényrendszertan. Részletes növénytan. Növényföldrajz. Budapest : "Pátria" könyvsajtója , 1896

Greiner Lajos (nyomán) Fatermési táblák : a herczegi magyarországi uradalmi erdőknek az 1879. évi XXXI. t.-cz. 17. §-a alapján készítendő rendszeres gazdasági üzemtervek kidolgozásához való használatra. Jolsva : Fülöp-Szász-Coburg-Góthai Fejedelmi Herceg Erdőigazgatósága , 1896

Horváth Sándor Erdészeti zsebnaptár : az 1896-ik évre : tizenötödik évfolyam. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1896

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : XIII. és XIV., XV., XVI., XVII. évfolyam az 1893., 1894., 1895., 1896., 1897. évről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1896

Nagy Gyula Szabadka sz. kir. város erdészeti viszonyainak leírása : és összehasonlítása a hazai más szab. kir. és törv. hat. joggal felruházott városok erdészeti viszonyaival. Szabadka : Krausz és Fischer Könyvnyomdája , 1896

Nagy Gyula Szabadka sz. kir. város erdészeti viszonyainak leírása : és összehasonlítása a hazai más szab. kir. és törv. hat. joggal felruházott városok erdészeti viszonyaival. Szabadka : Krausz és Fischer Könyvny. , 1896

Nincs megadva Fülöp Szász-Coburg-Gothai herczeg Ő Fensége magyarországi erdőségeinek, erdőkezelésének, erdőgazdálkodásának, vadászati s halászati viszonyainak leirása : az 1896-iki ezredéves országos kiállítás alkalmából. Budapest : "Pátria" Könyvnyomda Részvénytársaság , 1896

Nincs megadva József főherczeg úr ő császári és királyi fensége uradalmainak rövid ismertetése : az 1896. évi ezredéves országos kiállítás alkalmából. Budapest : Posner Károly Lajos és Fia Ny. , 1896

Nincs megadva Katalógus a Magyarorsszág erdőgazdaságára vonatkozó magyar és német nyelvü szakkönyvekről : a Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins és az Erdészeti Lapok czimü folyóiratokban megjelent közleményekről. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1896

Nincs megadva A Magyar Birodalom állatvilága = Fauna Regni Hungariae : a Magyar Birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma = Animalium Hungariae hucusque cognitorum enumeratio systematica : III. Arthropoda. Coleoptera. Budapest : Kir. Magy. Term.tud. Társ. , 1896

Sümegh Ignácz Az Erdélyi Erdőipar Rt. keletkezéséről és jelen üzemének berendezeséről. Budapest , 1896

Sümegh Ignácz Az Erdélyi Erdőipar Részvény-társaság keletkezéséről és jelen üzemének berendezéséről :. Budapest : Czettel és Deutsch-féle Műv. Intézet , 1896

Tagányi Károly Magyar Erdészeti Oklevéltár : I. kötet : 1015-1742. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1896

Tagányi Károly Magyar Erdészeti Oklevéltár : II. kötet : 1743-1807. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1896

Tagányi Károly Magyar Erdészeti Oklevéltár : III. kötet : 1808-1867. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1896

Tavi Gusztáv and Horváth Sándor and Vadas Jenő Az 1896. évi országos erdészeti gyűlés tárgyalásai. Budapest : OEE , 1896

Tavi Gusztáv and Horváth Sándor and Vadas Jenő Az 1896. évi országos erdészeti gyűlés tárgyalásai : A kopár területek beerdősítésének kérdése. A magyar felsőbb erdészeti szakoktatás szervezetéről. Az erdészeti kisérletügy szervezésének és tárgyainak kérdése. [Budapest] : [Orsz. Erdészeti Egy.] , 1896

Vadas Jenő A selmeczbányai M. Kir. Erdőakadémia története és ismertetője. Budapest : Pátria Ny. , 1896

This list was generated on 2024. April 21. 12:33:28 CEST.