Items where Year is 1904

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 16.

UNSPECIFIED, ed. Az Orsz. Erdészeti Egyesület boszniai tanulmányutjának leírása : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1904. évi X. és XI. füzeteiből. Budapest , 1904

Vadas Jenő, ed. Erdészeti kísérletek : a Földmivelésügyi M. Kir. Minister fenhatósága alatt álló M. Kir. Központi Erdészeti Kisérleti Állomás folyóirata. Selmecbánya : M. Kir. Közp. Erd. Kísérleti Állomás , 1904

imecsfalvi Imecs Béla, ed. Magyar erdész : erdészeti és vadászati szaklap : 4. évf. (1904). Ungvár : Székely és Illés Könyvnyomdája , 1904

Pauer János, ed. A Selmeczbányai M. Kir. Bányászati és erdészeti Főisk. programja az 1904-1905-iki tanévre (1904). - A Selmeczbányai M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola tanterve és rendszabályai (1904). Selmeczbánya : Joerges Ágost özvegye és fia könyvsajtója , 1904

Berendy Béla Legelő- és havasgazdálkodás : közgazdasági összehasonlító tanulmány és egyszersmind kézikönyv, különös tekintettel a hazai viszonyokra. Budapest : Berendy Béla , 1904

Biró Zoltán A Máramarosszigeti M. Kir. Erdőigazgatóság kerületének gazdasági viszonyai : a selmeczbányai erdész-akadémiai hallgatók 1904. évi tanulmányi kirándulása alkalmából. Máramarossziget : Sichermann Mór , 1904

Béky Albert Számtan : a m. kir. erdőőri szakiskolák, az erdőőri szakvizsgára magán úton készülők és erdőaltisztek részére. Budapest : Lipinszky és társa , 1904

Csia Ignácz Bányaméréstan : különös tekintettel Magyarország bányászati viszonyaira. A magyar bányász-felőr kézi könyvtára : tanulmányi könyvtár a m. kir. bányaiskolák tanulóinak használatára, 14 . Selmeczbánya : Joerges Ágost özv. és fia Könyvny. , 1904

Horváth Sándor Erdészeti zsebnaptár : az 1904-ik évre : huszonharmadik évfolyam. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1904

Kaán Károly Alsó erdészeti szakoktatásunk kérdéséhez. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1904

Kaán Károly Faértékesítésünk és gazdasági érdekeink a hegyvidéken. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1904

Kaán Károly Külföldi erdőgazdaságok faértékesítő eljárásai. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1904

Kaán Károly A kincstári erdőgazdaságok vadászatának hasznosítása : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1904. évi II. és III. füzetéből. Budapest : Orsz. Erdészeti Egy. , 1904

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : XXI-XXIII. évfolyam az 1901., 1902. és 1903. évekről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1904

Tuzson János Adatok egyes növénykórt okozó gombafajok ismeretéhez : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1904. évi XI. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1904

Tuzson János A bükkfa korhadása és konzerválása :. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1903 ; 17. . Budapest , 1904

This list was generated on 2023. March 29. 22:02:37 CEST.