Items where Year is 1907

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 29.

UNSPECIFIED, ed. Az 1908. évben eladásra bejelentett faanyagok kimutatása : XV. évf. A m. kir. földmivelésügyi minister kiadványai . Budapet : Pallas Rt. Nyomdája , 1907

Török Sándor, ed. Az erdő : erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére (1. évf.). Temesvár : Uhrmann Henrik Könyvny. , 1907

Török Sándor, ed. Az erdő : erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére, 1907 (1. évf.). Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1907

Vadas Jenő, ed. Erdészeti kísérletek : a Földmivelésügyi M. Kir. Minister fenhatósága alatt álló M. Kir. Központi Erdészeti Kisérleti Állomás folyóirata. Selmecbánya : M. Kir. Közp. Erd. Kísérleti Állomás , 1907

Podhradszky Emil, ed. Erdészeti újság : szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére (11. évf.). Szászsebes : Stegmann János Kvny. , 1907

imecsfalvi Imecs Béla, ed. Magyar erdész : erdészeti és vadászati szaklap : 7. évf. (1907). Ungvár : Székely és Illés Könyvnyomdája , 1907

UNSPECIFIED, ed. Magyarország földmívelésügye az 1906. évben : külön lenyomat : "A m. kir. kormány 1906. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv" czimű, a m. kir. ministerelnök által az 1897. évi XXXV. t.-cz. 5. §-a értelmében az országgyűlés elé terjesztett műből. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1907, 21. . Budapest : Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt. , 1907

UNSPECIFIED, ed. Nützliche Vogelarten und ihre Eier (Ausgabe: 46. bis 51. Tausend). Halle an der Saale : Hermann Gesenius , 1907

UNSPECIFIED, ed. Utasítás a kincstári erdőkre vonatkozó rendszeres gazdasági tervek, nyilvántartási könyvek és időszaki gazd. beszámoló és kiegészítő munkálatok alaki berendezésének némi módosítása és egyszerűsítése tárgyában. Budapest : Franklin Társ. Ny. , 1907

UNSPECIFIED, ed. A székely actio öt éve. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1907 ; 14. . Budapest : Franklin Társ. Ny. , 1907

Ajtay Sándor Új szerkezetű erdei iparvasúti kocsi : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1907. évf. XVIII. füzetéből. Budapest : Orsz. Erdészeti Egy. , 1907

Berge Friedrich (alapján) and Abafi Aigner Lajos Magyarország lepkéi, tekintettel Európa többi országainak lepkefaunájára. Budapest : Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt. , 1907

Chernel István Az okszerü madárvédelem eszközei. Budapest : Orsz. Állatvédő Egy. , 1907

Cserny Győző Az erdőknek tűz ellen való biztosításról : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1907. évi X-XI. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1907

Elek István Felmérési müszerek. Ungvár : Székely és Illés Kvny. , 1907

Forster Géza Javaslatok az alföldi gazdálkodás javítására. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1907

Fromm Géza Madárvédelem (I-III. kötet) : I. Az állam, a társadalom és az egyesek madárvédelmi teendői : a madárvédelem fejlődése Magyarországon. II. A Madarak és fák napjának megtartása. III. Madárvédelmi mintatelepek. Ráczkeve : Pilliser Simon Könyvny. , 1907

Földes János Az oláh erdei pásztornépről. Ungvár : Székely - Illés Kvny. , 1907

Horváth Sándor Erdészeti zsebnaptár : az 1907-ik évre : huszonhatodik évfolyam. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1907

Illés Nándor A vadőr : kézi tankönyv a m. kir. erdőőri szakiskolák számára. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1907, 5 . Budapest : Pallas Rt. Ny. , 1907

Kaán Károly Az erdőgazdaság érdekképviselete : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1907. évfolyam 20-21. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1907

Kaán Károly Az erdőtarolási jog telekkönyvi biztosítása : válasz Dr. Engel Aurélnek a Pester Lloyd-ban megjelent ilyen czimű értekezésére : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1907. évi 10. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1907

Kondor Vilmos A kocsánytalan tölgy veszedelméről : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1907. évi 9. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1907

Kövesi Antal Erdészeti géptan : különös tekintettel az erdőmérnöki szak hallgatóinak igényeire. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1907

Magyar Királyi Igazságügyminisztérium (közread.) Törvényjavaslat az ország erdélyi részeiben, továbbá a volt Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megyék és a volt Kővár vidék területén a birtokrendezésről, arányosításról és tagosításról szóló 1871. évi LV., 1880. évi XLV. és 1892. évi XXIV. törvényczikkek módosításáról és kiegészítéséről. , 1907

Nincs megadva A Magyar Királyi Mezőgazdasági Múzeum ismertetője. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1907 ; 8. . Budapest : Pallas Rt. Ny. , 1907

Nincs megadva A selmecbányai M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola programmja az 1907-1908-dik tanévre. Selmecbánya : Joerges Ágost özv. és Fia Könyvny. , 1907

Tuzson János A növények belső szerkezete : különlenyomat az "Élők világa" című munkából. Budapest : Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt. , 1907

Tuzson János A növényország rendszeres áttekintése : különlenyomat az "Élők világa" című munkából. Budapest : Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt. , 1907

This list was generated on 2024. April 21. 14:01:47 CEST.