Items where Year is 1938

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 17.

UNSPECIFIED, ed. Az 1937. évi trofeák bemutatása Fővárosi Vigadóban : 1938. március 16- április 5. Budapest : Franklin Társ. Ny. , 1938

Daróczy Márton, ed. Az erdő : Magyar Erdészeti és Vadászati Segédtisztek és Altisztek Országos Szövetségének hivatalos lapja. Esztergom : Laiszky János Kvny. , 1938

UNSPECIFIED, ed. Az esztergomi érsekség javadalmához tartozó uradalom erdőbirtokának ismertetése. Esztergom : Buzárovits Gusztáv Könyvnyomdája , 1938

UNSPECIFIED, ed. Budapest székesfőváros kertészete, növényeinek betűrendes névjegyzéke. Budapest : Székesfőváros Háziny. , 1938

Roth Gyula, ed. Erdészeti kísérletek : a m. kir. földmívelésügyi miniszter fenhatósága alatt álló M. Kir. Erdészeti Kutató Intézet folyóirata. Sopron : M. Kir. Erd. Kutató Int. , 1938

UNSPECIFIED, ed. Erdészeti rendeletek tára : I. kötet : [1935-1938]. Budapest : M. Kir. Állami Nyomda , 1938

Krammer Jenő, ed. Gömbfa-köböző = Rundholz-Kubierer : erdészek, fatermelők, fakereskedők és építészek részére = für Förster, Holzindustrielle, Holzhändler und Baumeister. Budapest : Gergely Róbert Könyvker. , 1938

Ruhmann Jenő, ed. A Soproni Evangélikus Líceumi Diákszövetség emlékkönyve 1918-1938. Sopron : Röttig-Romwalter Ny. , 1938

Fehér Dániel Beszámoló az M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Erdőmérnöki Osztálya Növénytani Intézetének kutató munkásságáról, a kritikai megjegyzések figyelembevételével (1923-1938). Budapest : Romwalter Ny. , 1938

Kleiner Endre and Kotlán Sándor A fácán gazdasági jelentősége az 1937/38. évi országos vizsgálat eredményei alapján. Adatok a hazai fácánok élősködő faunájának ismeretéhez : különlenyomat az Aquila XLII-XLV. 1935-38. kötetéből. Budapest : Magyar Kir. Állami Ny. , 1938

Mihalovits János A Selmeci Bányászati Akadémia alapítása és fejlődése 1846-ig. Bányászati, kohászati és erdészeti felsőoktatásunk története, 2 . Budapest : M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdtud. Egyetem Bánya-, Kohó és Erdőmérnöki Karának Kvk. Alapja , 1938

Mihalovits János and Tárczy-Hornoch Antal Az első bányatisztképző iskola alapítása Magyarországon. Mikoviny Sámuel, a selmeci bányatisztképző tanintézet első tanára :. Bányászati, kohászati és erdészeti felsőoktatásunk története, 1735-1935 ; 1. . Sopron : Röttig-Romwalter Ny. Rt. , 1938

Moesz Gusztáv Magyarország gubacsai = Die Gallen Ungarns. Budapest : Bethlen Nyomda , 1938

Nincs megadva A Budapesti M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1937/38. tanévének megnyitásakor, valamint az 1936/37. tanév ünnepélyein tartott beszédek és az 1936/37. tanévi évkönyv. Budapest : Mech. Techn. Int. Ny. , 1938

Pallay Nándor A fa összeaszásának és térfogatsúlyának megállapítására szolgáló módszerek : különnyomat az Anyagvizsgálók Közlönye 1938. évi (XVI. évf.) 4. számából. Budapest , 1938

Proszt János A Selmeci Bányászati Akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban. Bányászati, kohászati és erdészeti felsőoktatásunk története, 1735-1935 ; 3. . Sopron : Röttig-Romwalter Ny. Rt. , 1938

Zsindely Ferenc "Dunáról fúj a szél ..." : elbeszélések vadról, halról, fűről, fáról. Budapest : Franklin Társ. Ny. , 1938

This list was generated on 2023. March 29. 21:35:37 CEST.