Items where Year is 1897

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 15.

Podhradszky Emil, ed. Erdészeti újság : szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére (2. évf.). Szászsebes : Stegmann János Kvny. , 1897

UNSPECIFIED, ed. Jegyzőkönyv ... "A községi és némely más erdők és kopár területek állami kezeléséről, továbbá a közbirtokosságok és a volt urbéresek osztatlan tulajdonában levő, közösen használt erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról" szóló törvényjavaslat tárgyalására Darányi Ignácz földmivelésügyi minister által összehívott értekezletnek az 1897. évi deczember hó 2-án megtartott első ülésén. Budapest : s. n. , 1897

Balás Árpád, ed. Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei 1896 : emlékkönyv az 1896-ki ezredév emlékének ünneplése alkalmából. Magyar-óvár : Czéh Sándor-féle Könyvny. , 1897

Pauer János, ed. A Selmeczbányai Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia programmja az 1897-98. tanévre : az Akadémia fenállásának 128-ik évében. Selmeczbánya : Joerges Ágost özvegye és fia könyvnyomdája , 1897

Boros Marcel Hogyan lett igazzá a bolond beszéde avagy "Többet észszel, mint erővel" : igaz história. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1897

Darányi Ignác m. kir. földmívelésügyi minister Törvényjavaslat. Indokolás : a községi és némely más erdők és kopár területek állami kezeléséről, továbbá a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő, közösen használt erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról. Budapest : s. n. , 1897

Fekete Lajos A szálalóerdők berendezése : különlenyomat az "Erdészeti Lapok" 1897.-i évfolyamából. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1897

Horváth Sándor Erdészeti zsebnaptár : az 1897-ik évre : tizenhatodik évfolyam. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1897

Lakatos Károly Természeti és vadászképek. Szeged : Endrényi Imre Kvny. , 1897

Mikófalvi Bekény Aladár Máramaros erdőmívelési viszonyai. Máramarossziget : Sichermann Mór Könyvnyomda , 1897

Nincs megadva Szolgálati utasítás a besztercebányai M. Kir. erdőigazgatósági kerület részére. Beszterczebánya : Machold Fülöp Könyvnyomdájában , 1897

Nozdroviczky Miklós Hivatalos jelentés Esztergom Sz. Királyi város erdőrendészetének állapotáról az 1898. évre készült költségelőirányzat előterjesztésével. Esztergom : Laiszky János Könyvny. , 1897

Szadeczky Gyula A zempléni szigethegység geológiai és kőzettani tekintetben. Budapest : Franklin Társ. Ny. , 1897

Tuzson János A vörösfenyő (Larix europaea DC.) tenyésztése az alsóbb vidékeken s e fanem gomba és rovar ellenségei : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1897. évi XII. füzetéből. Budapest : Orsz. Erdészeti-Egyes. , 1897

Zsarolyáni Márton Sándor A legelő-erdők berendezése, kezelése és hasznosítása : erdő- és gazda-tisztek, valamint erdő- és mező-gazdák számára. S.A.-Újhely : "Pannónia" könyvnyomda , 1897

This list was generated on 2023. March 29. 21:34:18 CEST.