Items where Year is 1900

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 21.

Vadas Jenő, ed. Erdészeti kísérletek : a Földmivelésügyi M. Kir. Minister fenhatósága alatt álló M. Kir. Központi Erdészeti Kisérleti Állomás folyóirata. Selmecbánya : M. Kir. Közp. Erd. Kísérleti Állomás , 1900

Podhradszky Emil, ed. Erdészeti újság : szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére (5. évf.). Szászsebes : Stegmann János Kvny. , 1900

Boros Samu, ed. A párisi magyar kiállítás kalauza. Budapest : Pallas Rt. Ny. , 1900

Bund Károly Vázlatok a külföldi erdőgazdaság köréből (I-II.) : különlenyomatok az Erdészeti Lapok 1899. és 1900. évi folyamából. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Csiby Lőrinc Abrudbányay-féle vízkapuszerkezet. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Fekete Lajos Erdészeti nyereségszámítástan. Selmeczbánya : Joerges Ágost özv. és fia Gyorssajtója , 1900

Horváth Sándor Erdészeti zsebnaptár : az 1900-ik évre : tizenkilenczedik évfolyam. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1900

Kaán Károly Átalakulások az erdei termékek szállító eszközeiben : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1899. évi XI. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Kiss Ferencz Az ákáczpaizstetű gombája. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Kiss Ferencz Etiella zinckenella Tr. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Kiss Ferencz A Szeged város vidékén lévő erdők leírása. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Krippel Móricz Szögrakó készülék. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Magyarország. Földművelésügyi Minisztérium A telepítés : s az azzal kapcsolatos kérdések ügyében a M. Kir. Földmívelésügyi Ministeriumban Darányi Ignácz m. kir. földmívelésügyi minister elnöklete alatt 1900 január 18-23. napjain tartott szakértekezlet jegyzőkönyve : kézirat gyanánt. Budapest : Franklin Társ. Ny. , 1900

Márton Sándor Delejtű nélküli szögrakó. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Nincs megadva A Magyar Korona Országa-i "Erdészet"-i kiállításának részletes katalogusa : 1900. évi Párisi Nemzetközi Kiállítás : IX. csoport. 49., 50. és 54. alcsoportok. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Nincs megadva Selmecz-Bélabánya szab. kir. város erdészete : összeállítva az Országos Erdészeti Egyesületnek Selmeczbányán 1900. évi július hó 1. és 2. napján tartandó éves közgyűlése alklamára. Selmeczbánya : Joerges Ágost özvegye és fia könyvnyomója , 1900

Panek Ödön A Selmeczbányai Kir. Kath. Nagygymnasium értesítője 1899-1900-iki tanévről. Selmeczbánya : Joerges Ágoston Ny., , 1900

Polifka János A fa és telítése : különlenyomat a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1900-ik évfolyamából. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Tauszik B. Hugó and Sz. Szakáts Péter Autonom vámtarifa ügyében Hegedüs Sándor keresk. m. kir. ministerhez tett jelentése a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamarának : 1900. Marosvásárhelytt : Grünn Vilmos Ny. , 1900

Vadas Jenő and Bund Károly and Tavi Gusztáv Szakvélemény Budapest Székes-Főváros Erdőgazdaságáról :. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Zielinski Szilárd (elmodta); A magyar címek és a műszaki gyakorlat rendtartása : törvénytervezet : a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 1900. évi június 7-én tartott rendkívüli közgyűléséből (További cím: Melléklet a műszaki címek és műszaki gyakorlat rendtartásához : ismertető beszédek). Budapest : Pátria , 1900

This list was generated on 2023. March 29. 21:23:32 CEST.